Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Курси підвищення кваліфікації «Сучасні методи навчання» для викладачів ХНУ імені В. Н. Каразіна

У відповідності до Рішення Науково-методичної ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна протокол № 5 від 24 квітня 2018 р. на сайті Інституту післядипломної освіти та заочного дистанційного навчання розміщено узагальнену інформацію про нові методики викладання навчальних дисциплін (http://dist.karazin.ua/). Розроблено програму курсів підвищення кваліфікації «Сучасні методи навчання» для викладачів ХНУ імені В. Н. Каразіна на базі Інституту післядипломної освіти  та заочного (дистанційного) навчання, яка включатиме в себе цикл методичних семінарів і майстер-класів за участю викладачів, які мають інноваційні методичні наробки в Банку інноваційних методів навчання.

Для участі в семінарах в якості автора/новатора необхідно подати заявку до Методичного відділу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та/або внести дані в форму, розміщену на сайті Інституту післядипломної освіти та заочного дистанційного навчання розміщено узагальнену інформацію про нові методики викладання навчальних дисциплін (http://dist.karazin.ua/).

Методичні семінари проходитимуть за наступними тематиками:

 • інформаційно-комунікаційні технології: on-line-технології, віртуальні  лабораторні роботи, комп’ютерний контроль знань;
 • дистанційні освітні технології;
 • навчання в дії;
 • ділові, рольові та імітаційні ігри;
 • кейс-метод;
 • метод проектів;
 • проблемне навчання;
 • тренінгові форми;
 • робота в міні-групах;
 • традиційні форми;
 • технології змішаного навчання.

Всі учасники семінару отримують сертифікати учасника за відповідною тематикою, які будуть зараховані в якості короткострокового підвищення кваліфікації.