Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Оновлені підходи до організації та проведення стажування за новим Законом України «Про освіту»

В Центрі післядипломної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна оновлено підходи щодо організації та проведення стажування наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Харківського освітнього регіону у світлі нового Закону України «Про освіту».

Новий освітній закон дозволив модернізувати підходи для якісного проходження науковими та науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів стажування в Каразінському університеті. Суттєво розширено академічну свободу стажистів, модернізовано для кожного з них персональний шлях реалізації особистісного потенціалу через індивідуальний навчальний план. З метою досягнення якості освітніх послуг, що надаються в Центрі післядипломної освіти, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти під час їх стажування в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, запроваджено інноваційний дизайн освітніх програм, що забезпечують їх максимальну придатність для практичного використання всіма особами у науковій, дослідницькій та виробничій діяльностях.

У 2017 році, у тому числі й після прийняття нового Закону України «Про освіту», за зазначеною вище системою стажування 140 викладачів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна підвищили власну наукову та методичну кваліфікацію шляхом стажування як на споріднених кафедрах університету, так і на базі інших вищих закладів освіти, наукових закладів, організацій та установ м. Харкова, Харківської області зокрема та України в цілому.

Також Центром післядипломної освіти було організовано стажування64 викладачів інших вищих навчальних закладів на різних кафедрах відповідних факультетів Каразінського університету, у тому числі 47 осіб  – за договорами про співпрацю та 17 осіб – за умовами контракту.

Засади проведення стажування наукових і науково-педагогічних працівників в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відповідають його цінностям – єдності освіти і науки, демократизму і колегіальності, академічній свободі та академічній відповідальності, громадянськості та патріотизму, просвітництву, гуманізму, креативності, досконалості, відкритості та толерантності, вільнодумству.