Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Випуск другої групи вчителів і викладача математики закладів освіти

27 грудня 2017 року в Центрі післядипломної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбувся випуск другої групи вчителів закладів повної загальної середньої освіти різних типів і форм власності та викладача закладу професійно-технічної освіти м. Харкова та Харківської області.

Упродовж всього освітнього процесу, що тривав за різними формами, педагоги набули актуальних професійних знань і розвинули власні педагогічні компетентності з питань методика розв’язання задач із комбінаторики, нестандартних задач (інваріант; принцип Діріхле тощо). Важливу увагу викладачі профільних кафедр факультету математики і інформатики, які забезпечували освітній процес за професійним блоком, присвятили розв’язанню задач з теорії ймовірностей, методам розв’язання задач із параметрами та методам розв’язання задач із модулями. Слухачі курсів підвищення кваліфікації ознайомилися з актуальними питанням дидактики у контексті реалізації завдань Концепції «Нової української школи» та з’ясували методологічні засади роботи за новими освітніми програмами з математики, алгебри та геометрії для 5-х–9-х класів і оновленими освітніми програмами з алгебри та початків аналізу, геометрії для 10-х–11-х класів.

Важливу увагу приділено застосуванню ефективних технологій навчання учнів випускних класів старшої профільної школи для якісного проходження ними зовнішнього незалежного оцінювання–2018. Ці заняття для слухачів проводили провідні фахівці-предметники Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Практичні заняття проводилися безпосередньо в кабінетах і лабораторіях інформаційно-комунікаційних технологій та практико орієнтованих математичних технологій навчання.

У межах освітнього процесу проведено інноваційну роботу «Контент» педагогів із деканом факультету математики і інформатики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктором технічних наук, професором Григорієм Миколайовичем Жолткевичем.

За результатами навчання на курсах підвищення кваліфікації всі вчителі та викладач математики відповідних закладів освіти отримали свідоцтва та додатки до них згідно з вимогами Закону України «Про освіту», наказом Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації» та з урахуванням чинного «Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 26 березня 2013 за № 488/23020.