Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Електронне навчання в Університеті (Створення ефективного динамічного балансу аудиторної та дистанційної форм навчання): стан та перспективи на 2019 н. р.

На засіданні Вченої ради  університету 25 лютого 2019 року було розглянуто питання  «Про затвердження проектів з реалізації Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки». Одним з 40 проектів, що увійшли до Стратегії став проект «Електронне навчання» (створення ефективного динамічного балансу аудиторної та дистанційної форм навчання).  Процес підготовки проектів та їх відбір здійснювався починаючи з кінця 2018 року. Напрями Стратегії були затверджені на зборах трудового колективу і остаточні варіанти затверджені Вченою радою. Включення до Стратегії Проекту щодо розвитку електронного (дистанційного) навчання в університеті напряму пов’язано з визначенням основного тренду навчального процесу у Каразінському університеті як «якісна освіта інноваційними формами».

Електронне (дистанційне) навчання є однією з таких інноваційних форм. Увага, що приділяє керівництво університету даній проблемі  можливо відстежити по розгляду питань щодо стану дистанційного навчання на ректораті: тільки у 2018 році це питання розглядалося у травні і  у жовтні. Характеризуючи важливість цього напрямку роботи та можливості, які він надає щодо забезпечення навчального процесу можливо проілюструвати двома  прикладами: по-перше, всі студенти знайомі з такою формою зовнішнього контролю якості отриманих знань, та якості викладання як ректорські контрольні роботи. Сьогодні ректорські контрольні роботи здійснюються на базі університетської системи MOODLe.  У 2017 році пройшли тестування 1117 студентів з 30 дисциплін. У 2018 році – 4507 студентів з 131 дисципліни. У Стратегії розвитку університету поставлене завдання досягти показника: 40-50% дисциплін, що вивчаються, повинні мати комплекти тестових завдань у банку веб-ресурсів університету. По-друге: одним з важливих проектів Стратегії розвитку університету є «Індивідуальні освітні траєкторії». Вирішення цього питання можливо тільки при умові забезпечення дисциплін, які використовуються у індивідуальних освітніх траєкторіях якісними електронними навчальними ресурсами, тобто дистанційними курсами. Нажаль, фактична забезпеченість дистанційними курсами програм навчання ще не наблизилась до 100% і складає від 21% до 51% на різних факультетах.  Ще нижче цей показник на ряді факультетів на денній формі навчання.

Важливою складовою електронного навчання в Каразінському університеті є забезпечення якості електронних ресурсів – дистанційних курсів.  Не випадково у Цілях Університету на 2018/2019 навчальний рік підкреслено, що в університеті слід забезпечити сертифікацію 30 дистанційних курсів, а їх чисельність повинна досягти – 140. То що процес сертифікації здійснюється постійно – це факт. На початок березня було сертифіковано 143 дистанційних курси. Нажаль,  внесок факультетів в цю важливу справу суттєво різниться. Так з 22 факультетів та науково-навчальних інститутів університету до переліку лідерів сертифікації можливо віднести факультети: МЕВ та ТБ -33 дистанційний курс; Економічний – 24 ДК; Філософський – 15 ДК; Екологічний – 9; Центр міжнародної освіти-7; Математики та інформатики – 7. Показники інших факультетів не такі переконливі.  Слід вважати, що к 2025 року доля сертифікованих дистанційних курсів, що використовується у навчальному процесі повинна складати, відповідно до показників Стратегії розвитку Університету не нижчі 50%.

Ще однією складовою розвитку електронного навчання є ефективність використання  ресурсу дистанційних курсів у навчальному процесі. Ситуація у роботі факультетів в системі дистанційного навчання, як свідчить аналіз наступна.  Факультети, що ефективно використовують наявні дистанційні курси: екологічний, економічний, МЕВ та ТБ, Каразінська школа бізнесу, філософський, біологічний, історичний. Відсоток використання дистанційних курсів  складає від 55- до 88. Але є факультети, які використовують наявні дистанційні курси від 4% (ГГРТ, юридичний) до 17-36% (Центр міжнародної освіти, медичний та соціологічний факультети). Тому, на 2019 рік завдання підвищення ефективності використання дистанційних курсів залишається як першочерговим.

Ще одним з напрямів використання нових інноваційних форм викладання в університеті є використання дистанційних курсів на заочній формі навчання. Справа в тому, що на семі факультетах кількість студентів заочників перевищує сотню. Найбільша їх кількість на економічному факультеті -470, далі факультет іноземних мов – 334, юридичний – 258, МЕВ та ТБ –190 студентів заочників, філологічний факультет – 175.  Але кількість дистанційних курсів, що використовуються різниться суттєво. Якщо на економічному факультеті та факультеті МЕВ та ТБ – відповідно 81 та 70 дистанційних курсів, то на юридичному- 0, на факультеті іноземних мов - 0 .При тому, що використання сучасних електронних навчально-методичних посібників на заочній формі навчання – це вимога часу.

Однак, використання інноваційних форм навчання не обмежуються лише використанням дистанційних курсів. Важливу роль в цьому процесі складають платформи для розміщення відеоматеріалів ( презентаційних відеолекцій, відкритих  відеокурсів, відеоматеріалів про музеї та центри університету). Так у 2018 році було створено платформу відкритих дистанційних курсів та відеоматеріалів для вчителів середній шкіл - «Каразінський простір». На платформу вже підписано понад 500 вчителів закладів середньої освіти, що пройшли підвищення кваліфікації у Каразінському університеті у 2017/2018 навчальному році. Вчителі мають доступ до дистанційних курсів по своїм спеціальностям, до відеоматеріалів, новин, базі нормативних документів. У перспективі відкриття форуму з питань методики викладання у новій український школі.   

Певним показником відношення факультетів та кафедр до запровадження новітніх технологій, участь викладачів кафедр і факультетів у програмі «Презентаційні лекції Каразінського університету». Ми маємо певний досвід не тільки створення таких лекцій, але й їх демонстрацію на відеоканалах. На сьогодні діють два відеоканили: 1. Karazin Universarium  та 2. E-Learning Karazina (канал Інституту ПО та З(Д)Н). Станом на початок 2019 року було отримано наступні результати. Найбільший термін та кількість переглядів зібрав відеоматеріал «Університети вчора, сьогодні, завтра» ректора університету академіка В.С.Бакірова – відповідно 169 345 хвилин та 18 150 переглядів. Заслуговує уваги і відеоматеріал «Neural Network» професора Кукліна В.М., який на англійський мові набрав 1428 переглядів насамперед в США, Канаді та Англії.

На відеоканалі Інституту ПО та З(Д)Н популярністю користуються відеоматеріали по проблемам здоров’я людини доцента Тимченко Г.М.

Не дивно, що на 2019 рік, та у Стратегію розвитку університету до 2015 року включені як програма «Презентаційні лекції Каразінського університету» так і програма «Відкриті курси Каразінського університету». Семінари, що проводив Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, з відповідних програм  зібрали понад 150 професорів, доцентів, викладачів нашого університету.

Ми  маємо досить насичений проект розвитку електронного навчання в університеті. Але ті результати, що ми маємо на сьогодні, є досить реальною базою для вирішення  завдань по використанню інноваційних технологій та засобів навчання в Каразінському університеті в навчальному процесі.