Seriously? IE? Go here and download normal browser.

ЗНО Історія України

Электронный репетитор по Истории Украины. Дистанционное обучение.

Мы и наши дети такие зависимые от дивайсов. Всегда можно подарить ребенку чудо – учиться «так и когда» ему удобно.

Лучшие преподаватели историчского факультета ХНУ имени В.Н. Каразина подготовили дистанционный курс по истории Украины, который поможет успешно подготовиться к поступлению в любой ВУЗ нашей страны.

Сдавать историю Украины необходимо на следующие факультеты Каразина: психологический, филологический, иностранных языков, экономический, философский, юридический, исторический и социологический.

Напоминаем, что в этом году действительными являются только результаты ЗНО 2016 года.

Для вас разработано 32 основные темы за 64 часа. Стоимость курса 400 грн.


Реквізити (навчання)

Одержувач: Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна

Р/р 31253258101533 (Центр післядипломної освіти 711/34)

МФО 820172 в ДКСУ

код ОКПО 02071205


Справки по тел. (057) 707-51-40, пл. Свободы 4, комн. 6-43


Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем
Кількість годин

Самостійна робота
Тема 1.
Стародавня історія України
2
1
Тема 2.
Виникнення та розквіт Київської Русі
2
1
Тема 3.
Київська Русь у часи роздробленості. Галицько-волинська держава
2
1
Тема 4.
Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в ІХ–ХІV ст.
2
1
Тема 5.
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині ХІV – першій половині ХVІ 2ст.)
2
1
Тема 6.
Українські землі в другій половині ХVІ ст.
2
1
Тема 7.
Українські землі в першій половині ХVІІ ст.
2
1
Тема 8.
Початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.
2
1
Тема 9.
Українські землі наприкінці 50-х – у 80-ті рр. ХVІІ ст.
2
1
Тема 10.
Українські землі наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.
2
1
Тема 11.
Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.
2
1
Тема 12.
Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
2
1
Тема 13. Спроби майбутнього розвитку в професії.
2
1
Тема 14.
Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
2
1
Тема 15.
Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.
2
1
Тема 16.
Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.
2
1
Тема 17.
Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст.
2
1
Тема 18.
Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
2
1
Тема 19.
Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.
2
1
Тема 20.
Західноукраїнські землі на 2 початку ХХ ст.
2
1
Тема 21.
Україна в Першій світовій війні
2
1
Тема 22.
Українська революція
2
1
Тема 23.
Український державотворчий процес (1918 – 1920 р.р.)
2
1
Тема 24.
Українська CРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 р.р.)
2
1
Тема 25.
України в 1929 – 1938 р.р.
2
1
Тема 26.
Західноукраїнські землі (1921–1939 р.р.)
2
1
Тема 27.
Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939–1945 р.р.)
2
1
Тема 28.
Повоєнна відбудова та розвиток України в 1946 – на початку 1950-х р.р.
2
1
Тема 29.
Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964 р.р.)
2
1
Тема 30.
Україна в період загострення кризи радянської системи (1965–1985 р.р.)
2
1
Тема 31.
Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України.
2
1
Тема 32.
Україна в умовах незалежності.
2
1
Усього годин
64
32

Весь курс – 32 темы дистанционно за 64 часа. Стоимость 400 грн.

Справки по тел. (057) 707-51-40, пл. Свободы 4, комн. 6-43