Seriously? IE? Go here and download normal browser.

ЗНО История Украины

Электронный репетитор по Истории Украины. Дистанционное обучение.

Мы и наши дети такие зависимые от дивайсов. Всегда можно подарить ребенку чудо – учиться «так и когда» ему удобно.

Лучшие преподаватели историчского факультета ХНУ имени В.Н. Каразина подготовили дистанционный курс по истории Украины, который поможет успешно подготовиться к поступлению в любой ВУЗ нашей страны.

Сдавать историю Украины необходимо на следующие факультеты Каразина: психологический, филологический, иностранных языков, экономический, философский, юридический, исторический и социологический.

Напоминаем, что в этом году действительными являются только результаты ЗНО 2016 года.

Для вас разработано 32 основные темы за 64 часа. Стоимость курса 400 грн.


Реквізити (навчання)

Одержувач: Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна

Р/р 31253258101533 (Центр післядипломної освіти 711/34)

МФО 820172 в ДКСУ

код ОКПО 02071205


Справки по тел. (057) 707-51-40, пл. Свободы 4, комн. 6-43


Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем

Кількість годин


Самостійна робота

Тема 1.

Стародавня історія України

2

1

Тема 2.

Виникнення та розквіт Київської Русі

2

1

Тема 3.

Київська Русь у часи роздробленості. Галицько-волинська держава

2

1

Тема 4.

Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в ІХ–ХІV ст.

2

1

Тема 5.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині ХІV – першій половині ХVІ 2ст.)

2

1

Тема 6.

Українські землі в другій половині ХVІ ст.

2

1

Тема 7.

Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

2

1

Тема 8.

Початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

2

1

Тема 9.

Українські землі наприкінці 50-х – у 80-ті рр. ХVІІ ст.

2

1

Тема 10.

Українські землі наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.

2

1

Тема 11.

Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.

2

1

Тема 12.

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

2

1

Тема 13. Спроби майбутнього розвитку в професії.

2

1

Тема 14.

Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

2

1

Тема 15.

Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

2

1

Тема 16.

Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

2

1

Тема 17.

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст.

2

1

Тема 18.

Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

2

1

Тема 19.

Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

2

1

Тема 20.

Західноукраїнські землі на 2 початку ХХ ст.

2

1

Тема 21.

Україна в Першій світовій війні

2

1

Тема 22.

Українська революція

2

1

Тема 23.

Український державотворчий процес (1918 – 1920 р.р.)

2

1

Тема 24.

Українська CРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 р.р.)

2

1

Тема 25.

України в 1929 – 1938 р.р.

2

1

Тема 26.

Західноукраїнські землі (1921–1939 р.р.)

2

1

Тема 27.

Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939–1945 р.р.)

2

1

Тема 28.

Повоєнна відбудова та розвиток України в 1946 – на початку 1950-х р.р.

2

1

Тема 29.

Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964 р.р.)

2

1

Тема 30.

Україна в період загострення кризи радянської системи (1965–1985 р.р.)

2

1

Тема 31.

Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України.

2

1

Тема 32.

Україна в умовах незалежності.

2

1

Усього годин

64

32

Весь курс – 32 темы дистанционно за 64 часа. Стоимость 400 грн.

Справки по тел. (057) 707-51-40, пл. Свободы 4, комн. 6-43