Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Фізика для вчителів

Курс «Фізика для вчителів» присвячено новим методам, технологіям, інструментам сучасної освіти, що можуть бути застосовані на уроках фізики у межах концепції Нової української школи. У курсі розглянуто наступні теми: STEM – орієнтований підхід у навчанні, формувальне оцінювання, сервіси для створення тестів, інтелект-карти, QR-коди, онлайн-інструменти для створення інтерактивних завдань, доповнена реальність на уроках фізики та астрономії.

Вивчаючи дистанційний курс «Фізика для вчителів», ви маєте можливість:

  • самостійно поглибити і закріпити знання з інноваційних методів та інструментів навчання;
  • сформувати практичні вміння і навички, пов’язані з педагогічною, методичною діяльністю, та реалізувати ефективні інноваційні методи навчання і виховання школярів;
  • сформувати навички вчителя працювати в умовах вільного вибору педагогічної технології, сучасних дидактичних матеріалів, змісту і форм навчання.

Викладач – канд. фіз.-мат. наук Пахомова Ірина Миколаївна

При успішному проходженню курсу (виконання завдань та контрольных тестів) видається сертифікат на 120 годин.

Тривалість курсу 1 місяць. 

Вартість навчання - 1800 грн.

Телефон координатора (095) 466 08 28 (Viber) Тимченко Ганна Миколаївна

Реквізити для оплаты:
Одержувач: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Р/р UA138201720313201003201001533
МФО 820172 в ДКСУ
Код ОКПО 02071205
Призначення платежу: (Центр електронного навчання 711/94)