Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Спеціальна гістологія

«Спеціальна гістологія». Дистанційний курс для студентів медичних спеціальностей, молодих фахівців-морфологів та всіх, хто цікавиться будовою організму людини.

Викладачі курсу:

Проценко Олена Сергіївна, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри загальної та клінічної патології; має багаторічний досвід роботи лікаря-патологоанатома;

Падалко Володимир Ілліч, доцент кафедри загальної та клінічної патології, кандидат біологічних наук, лектор навчально-просвітницького проєкту «Іntellect Networking»;

Шаповал Олена Володимирівна, доцент кафедри загальної та клінічної патології, кандидат медичних наук.

Курс складається з двох змістових модулів: «Спеціальна гістологія регуляторних та сенсорних систем» (6 тем) та «Спеціальна гістологія систем внутрішніх органів» (5 тем). Курс триває 11 тижнів.

Протягом навчання учасники мають безоплатний доступ до необхідних електронних матеріалів за темами курсу та можливість консультацій з викладачами. Навчання побудовано на послідовному проходженні тем змістових модулів. Кожна тема складається з лекції, питань для самоперевірки, інтерактивних тестових завдань, містить інтернет-посилання та список рекомендованої літератури за темою. Є можливість обговорення на форумі питань, які вивчаються. По завершенні всього курсу учасникам пропонується проходження підсумкового тестування.

Перевагою ДК «Спеціальна гістологія» є його доступність для всіх бажаючих, безоплатність, можливість отримати цікаві знання та підтримувати належний рівень знань з однієї із базових медичних дисциплін.

Переглянути презентацію до курсу