Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Російський роман другої половини 19 століття

Курс про класичний реалізм російської літератури другої половини 19 століття, і в першу чергу – роман Федора Достоєвського і Льва Толстого. Викладаючи матеріал, автор курсу прагнув уникнути шаблонів і стереотипів, ґрунтуючись на досягненнях сучасної літературознавчої науки. Пропонуються продуктивні ракурси розгляду і інтерпретації найбільш репрезентативних епічних творів періоду - "великого п'ятикнижжя" Достоєвського, "Війни і миру" і "Анни Кареніної" Толстого.

Основним завданням курсу є ввести слухачів до кола сучасних, актуальних і дискусійних проблем осмислення літературного процесу другої половини 19 століття.

Результатом навчання стане знання історії вивчення літературного процесу другої половини 19 століття; новітніх статей і монографій, присвячених періоду; естетичних принципів письменників-реалістів; особливостей романної творчості Достоєвського і Толстого і вміння самостійно орієнтуватись у великому потоці наукових праць про російську літературу другої половини 19 століття, освоювати нові статті та монографії; аналізувати та інтерпретувати твори письменників.

Тривалість курсу - 1 місяць. Під час навчання слухачі мають доступ до лекційних матеріалів, текстів класичних і сучасних наукових статей і монографій, можуть пройти тест для самоконтролю, а також отримати консультації викладача.

Викладач: Доцент кафедри історії російської літератури Любов Олександрівна Скубачевська

Вартість курсу: 700 грн. При успішному проходженні курсу видається сертифікат на 60 годин.

Телефон координатора: (095) 466 08 28 (Viber) Тимченко Ганна Миколаївна


Реквізити для сплати:

Одержувач: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Р/р UA138201720313201003201001533
МФО 820172 в ДКСУ
Код ОКПО 02071205
Призначення платежу: (Центр електронного навчання 711/94)