Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Історія та культура України: що потрібно знати для навчання в Україні

Курс «Історія та культура України» викладається англійською мовою. Він призначений для всіх, хто цікавиться українською історією та культурою, або хоче попрактикуватись та вдосконалити англійську через вивчення головних подій української історії, культурної та духовної спадщини України. Проходження цього курсу також може бути зараховано як підвищення кваліфікації або стажування. «Історія та культура України» висвітлює такі питання як політичний, соціальний, економічний розвиток нашої держави від найдавніших часів до сучасності; особливості формування української мови і літератури, мистецтва і традицій, освіти і науки, релігійних вірувань українського народу. 

10 лекцій курсу проілюстровані фото- і відеоматеріалом, включають гіперпосилання і завдання для самоконтролю. Передбачено 5 тестів для самоперевірки знань та підсумковий тестовий контроль. У курсі розміщено додаткові матеріали, включно з інтерактивним списком літератури та словником основних термінів.

Для організації зворотного зв’язку з викладачем у дистанційному курсі створено on-line чат та off-line форум.

Навчальні години розподілені між лекціями, виконанням тестів для самоперевірки знань і підсумкового тестового контролю та самостійною роботою.

Викладач: Коваленко Тетяна Миколаївна, Кутья Олена Анатоліївна

Вартість курсу: 1300 грн. При успішному проходженні курсу видається сертифікат на 90 годин.


Реквізити для оплати:

Одержувач: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Р/р UA138201720313201003201001533
МФО 820172 в ДКСУ
Код ОКПО 02071205
Призначення платежу: (Центр електронного навчання 711/94)