Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Стажування

Центр післядипломної освіти проводить стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів під керівництвом провідних викладачів більш ніж на 100 кафедрах ХНУ імені В.Н. Каразіна:

  • на безкоштовній основі згідно з договорами про співробітництво в галузі підвищення кваліфікації з провідними вищими навчальними закладами Харкова;
  • за умов контракту.

Зарахування на стажування відбувається 1 або 15 числа кожного місяця у разі подання до Центру післядипломної освіти не пізніше ніж за 2 тижні до початку стажування таких документів:

  • направлення вищого навчального закладу;
  • індивідуальний план підвищення кваліфікації (стажування).

Зразки документів представлено в додатках до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, яке затверджено наказом МОН від 24.01.2013 р № 48.

Після закінчення стажування у разі своєчасного надання звіту встановленої форми стажист отримує документ про підвищення кваліфікації (стажування).

Контактний телефон +38 057 707–51–40

Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) в ХНУ імені В.Н. Каразіна відбувається з 1 або 15 числа кожного місяця у разі подання до Центру післядипломної освіти таких документів:

Зразки документів можна завантажити, натиснувши на назву документа вище, або отримати в Центрі післядипломної освіти (кімн. 6/43).

Документи приймаються не пізніше, ніж за 2 тижні до початку терміну підвищення кваліфікації (стажування).

Після закінчення терміну підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічний працівник протягом двох тижнів повинен подати до Центру післядипломної освіти звіт, затверджений за місцем підвищення кваліфікації (стажування), з відгуком керівника. Звіт також має бути затверджено на засіданні кафедри, де працює викладач.

Результати підвищення кваліфікації (стажування) враховуються у разі проходження чергової атестації науково-педагогічних працівників.