Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Новости

Новости - это давно известные вещи, только случающиеся каждый раз с новыми людьми.
Наполеон I (Бонапарт)

Торжественное вручение сертификатов про повышение квалификации слушателям курса ТДО 34 потока

20.06.2019 г. состоялось торжественное вручение сертификатов про повышение квалификации слушателям курсов «Технологии дистанционного обучения в учреждениях высшего и специального пред высшего образования» 34 потока.Реализация Стратегии университета в проекте «Электронное обучение»

Реализация Стратегии университета в проекте «Электронное обучение» предусматривает очень важную составляющую – сертификацию дистанционных курсов. Создание качественных дистанционных курсов, признающихся в качестве учебно-методических трудов, – это результат напряженного труда научно-педагогических работников университета. Не случайно на 2019 год одним из контрольных показателей программы является сертификация дистанционных курсов, а в Целях университета на 2019 год определен показатель – 140 сертифицированных курсов.


Нові випуски  груп за освітнім напрямом «Українська мова – професійне спрямування»

У Центрі післядипломної освіти Інституту ПО та З(Д)Н Каразінського університету відбувся випуск 51-го слухача восьмої та дев’ятої груп за освітнім напрямом «Українська мова – професійне спрямування». Освітній процес для цільової групи науково-педагогічних працівників та інших категорій співробітників біологічного, екологічного, економічного, історичного факультетів, факультету геології, географії, рекреації і туризму, факультету комп’ютерних наук, факультету психології, Центру електронного навчання, Управління якості освіти університету, що тривав упродовж лютого–квітня 2019 року, передбачав модернізацію професійних мовних і мовленнєвих компетентностей слухачів, створення нових наукових і методичних статей, окремих розділів посібників, блоків лекційних й практичних занять, доопрацювання дистанційних курсів відповідних освітніх програм, у тому числі для проведення виробничих практик здобувачів вищої освіти.


Результативність підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

У понеділок 03 червня 2019 року на засіданні ректорату Каразінського університету було заслухане питання «Про результативність підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та пріоритетні завдання для подальшої якісної роботи». Доповідач - директор інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Віктор Левчук.


Урочисте вручення сертифікатів слухачам 33-го потоку про закінчення курсів підвищення кваліфікації за програмою "ТДО"

07 травня 2019 року відбулося урочисте вручення слухачам 33-го потоку сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою курсу «Технології дистанційного навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти».


Про організацію і проведення ректорського контролю знань студентів

Відповідно до Стратегієї розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки та розпорядження «Про організацію і проведення ректорського контролю знань студентів у другому семестрі 2018/2019 навчального року» запрошуємо відповідальних за проведення відтермінованого та поточного ректорського контролю знань, моніторингу знань викладачів, що використовують тести в дистанційних курсах до участі у методичному семінарі про особливості створення та використання тестових завдань для різних видів контролю знань. Семінар відбудеться 15 травня 2019 року о 15:20 в аудиторії 503 Північного корпусу.


ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

15 травня 2019 р. відбудеться останній семінар «Формування цифрової компетентності студентів класичних університетів» в межах реалізації програми «Банку інноваційних методів навчання Університету». В якості спікера на семінар запрошений кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки Наливайко Олексій Олексійович.


Підсумковий етап реалізації програми «Банк інноваційних методів навчання»

У відповідності до Рішення Науково-методичної ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна протокол № 5 від 24 квітня 2018 р. на сайті Інституту післядипломної освіти та заочного дистанційного навчання розміщено узагальнену інформацію про нові методики викладання навчальних дисциплін. Рішенням Науково-методичної ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна протокол № 1 від 31 жовтня 2018 р. була затверджена програма курсів підвищення кваліфікації «Сучасні методи навчання» для викладачів ХНУ імені В. Н. Каразіна на базі Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, яка включала в себе цикл методичних семінарів і майстер-класів за участю викладачів, які мають інноваційні методичні наробки в Банку інноваційних методів навчання.


Досвід використання сучасних технологій в освітньому процесі

24 квітня 2019 р. на засіданні Науково-методичної ради Харківського національного університету заслухали питання про Досвід використання сучасних технологій в освітньому процесі (доповідач директор Центру електронного навчання Тимченко Г.М.), яка доповіла про особливості впровадження програми методичних семінарів з методики роботи із інноваційними методами навчання для викладачів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на базі Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання проходить успішно.