Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Новини


Провідні напрями реалізації електронного навчання в Університеті

26 вересня 2019 р. на базі Центру електронного навчання відбувся семінар «Провідні напрями реалізації електронного навчання в Університеті» для відповідальних за електронне навчання на факультетах. На семінарі були оновлені комунікаційні зв’язки з відповідальними, визначені основі пріоритетні напрями розвитку Електронного навчання у відповідності до Стратегії розвитку Каразінського університету, зокрема...


Про состояние и задачи развития електронного (дистанционного) обучения на 2019/2020 учебный год

23.09.2019 г. Состоялась заседание ректората университета , на котором был рассмотрен вопрос: Про состояние и задачи развития електронного (дистанционного) обучения на 2019/2020 учебный год. С докладом выступал директор института последипломного образования и заочного (дистанционного) обучении В.Левчук. В докладе были зафиксированы базовые результаты развития дистанционного обучении в университете. В том числе было отмечено, что количество активных пользователей в системе MOODLe Университета достигла 9897 , что на 22% больше чем в предыдущем учебном году. В банке Веб-ресурсов готовых дистанционных курсов -677, из которых 407 использовались в прошедшем учебном году. 171 сертифицированный курс являются хорошим показателем качества наших веб-ресурсов. Университет накопил хороший потенциал позволяющий развивать электронное обучение: подготовлено 723 научно-педогагических работников университета, способных не только создавать качественные ДК, но и работать с ними в учебном процессе.


Вручення сертифікатів за дистанційні курси, які визнані в якості навчально-методичної праці (посібника)

Нещодавно в урочистій обстановці за присутності проректора з науково-педагогічної роботи ХНУ імені В.Н.Каразіна, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України Азарєнкова Миколи Олексійовича та директора Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, доцента, кандидата філософських наук Левчука Віктора Георгійовича були вручені сертифікати за дистанційні курси, які визнані в якості навчально-методичної праці (посібника)...


Сучасні методи навчання

Сьогодні на базі Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання були вручені свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні методи навчання», яка включала в себе цикл методичних семінарів і майстер-класів за участю викладачів, які мають інноваційні методичні наробки в Банку інноваційних методів навчання за наступними тематиками: інформаційно-комунікаційні технології: on-line-технології, віртуальні лабораторні роботи, комп’ютерний контроль знань; дистанційні освітні технології; навчання в дії; ділові, рольові та імітаційні ігри; кейс-метод; метод проектів; проблемне навчання; тренінгові форми; робота в міні-групах; традиційні форми; технології змішаного навчання. Вiдповiдно до тематик були сформованi 7 методичних семінарів та 3 вiдкритi майстернi з методики використання сучасних технологій навчання в практицi класичноi освіти.


Торжественное вручение сертификатов про повышение квалификации слушателям курса ТДО 34 потока

20.06.2019 г. состоялось торжественное вручение сертификатов про повышение квалификации слушателям курсов «Технологии дистанционного обучения в учреждениях высшего и специального пред высшего образования» 34 потока.Реализация Стратегии университета в проекте «Электронное обучение»

Реализация Стратегии университета в проекте «Электронное обучение» предусматривает очень важную составляющую – сертификацию дистанционных курсов. Создание качественных дистанционных курсов, признающихся в качестве учебно-методических трудов, – это результат напряженного труда научно-педагогических работников университета. Не случайно на 2019 год одним из контрольных показателей программы является сертификация дистанционных курсов, а в Целях университета на 2019 год определен показатель – 140 сертифицированных курсов.


Нові випуски  груп за освітнім напрямом «Українська мова – професійне спрямування»

У Центрі післядипломної освіти Інституту ПО та З(Д)Н Каразінського університету відбувся випуск 51-го слухача восьмої та дев’ятої груп за освітнім напрямом «Українська мова – професійне спрямування». Освітній процес для цільової групи науково-педагогічних працівників та інших категорій співробітників біологічного, екологічного, економічного, історичного факультетів, факультету геології, географії, рекреації і туризму, факультету комп’ютерних наук, факультету психології, Центру електронного навчання, Управління якості освіти університету, що тривав упродовж лютого–квітня 2019 року, передбачав модернізацію професійних мовних і мовленнєвих компетентностей слухачів, створення нових наукових і методичних статей, окремих розділів посібників, блоків лекційних й практичних занять, доопрацювання дистанційних курсів відповідних освітніх програм, у тому числі для проведення виробничих практик здобувачів вищої освіти.


Результативність підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

У понеділок 03 червня 2019 року на засіданні ректорату Каразінського університету було заслухане питання «Про результативність підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та пріоритетні завдання для подальшої якісної роботи». Доповідач - директор інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Віктор Левчук.