Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Для информации сотрудников и студентов Каразина

Представляем вам список ответственных по факультетам, которые отвечают за коммуникации с Центром дистанционного образования по любым вопросам обучения, регистрации, создании дистанционного курса, записи видеолекций и пр.

Відповідальні за координацію зв’язків з питань дистанційного навчання

Факультет

ПІБ

e-mail

Біологічний

Безроднова Ольга Володимирівна

o.bezrodnova@karazin.ua

Геології, географії, рекреації і туризму

Терещенко Ірина Василівна

geo@karazin.ua

Прасул Юлія Іванівна

y.prasul@karazin.ua

Екологічний

Кучер Анатолій Васильович

kucher@karazin.ua

Економічний

Мангушев Дмитро Валерійович

d.v.mangushev@karazin.ua

  • Каф. фінансів, банківської справи та страхування

Шульга Олена Миколаївна

elena19561002@gmail.com

  • Каф. статистики, обліку та аудиту

Митрофанова Лілія Вікторівна

lilimitro76@gmail.com

  • Каф. економіки та менеджменту

Кречко Людмила Вікторівна

ekomanagement@karazin.ua

  • Каф. економічної кібернетики та прикладної економіки

Петрова Анжела Юріївна

petrovaangel2017@gmail.com

  • Каф. міжнародної економіки та с.г.

Дуна Наталія Геннадіївна

n.duna@karazin.ua

  • Каф. економічної теорії та економічних методів управління

Шпак Інна Андріївна

innochka.shpak21@gmail.com

  • Каф. маркетингу, менеджменту та підприємництва

Шуба Тетяна

shubatatiana11@gmail.com

Іноземних мов

Рубцов Ігор Вікторович

bwaterig@gmail.com

Історичний

Захарченко Євген Юрійович

ye.zakharchenko@karazin.ua

Комп’ютерних наук

Зінов'єв Дмитро Володимирович

zinoviev@karazin.ua

Математики і інформатики

Гефтер Сергій Леонідович

gefter@karazin.ua

Медичний

Шаповал Олена Володимирівна

shapoval@karazin.ua

МЕВ та ТБ

Ханова Олена В’ячеславівна

khanovaelena@ukr.net

  • МЕВ

Ханова Олена В’ячеславівна

khanovaelena@ukr.net

  • Туризм

Посохов Іван Сергійович

posokhis@gmail.com

  • Міжнародний бізнес

Кондратенко Наталя Дмитрівна

ndkondratenko@karazin.ua

Психології

Севост'янов Павло Олександрович

p.sevostyanov@karazin.ua

РБЕКС

Бутрим Олександр Юрійович

butrym@karazin.ua

Соціологічний

Квітка Ольга Леонідівна

okvitka@gmail.com

ННІ комп'ютерної фізики та енергетики

Лісіна Ольга Юліївна

olisina@gmail.com

Фізико-технічний

Юнаков Микола Миколайович

nnyunakov@karazin.ua

Фізичний

Таранова І.А.

taranovainn@gmail.com

Ванькевич О.В.

a.v.vankevich@karazin.ua

Філологічний

Безхутрий Юрій Миколайович

philology@karazin.ua

Філософський

Попова Наталія Валеріївна

popova41805@gmail.com

Хімічний

Ефімов Павло Вікторович

chem@karazin.ua

Юридичний

Лісніча Тетяна Володимирівна

lestv777@gmail.com

Каразінська школа бізнесу

Крамаренко Анна Олександрівна

a.o.kramarenko@karazin.ua

ННІ міжнародної освіти 

Клименко Ганна Вiкторiвна

klimenkoanna16@gmail.com 

ННІ Каразінський банківський інститут

Скорікова Ірина Георгіївна 

irina.skorikova97@gmail.com