Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Конференція «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє» сьома версія

Вашій увазі приблизний план роботи Конференції VII в 2021 році. Чекаємо пропозицій і реєстрації.

Реєстрація

ПЛАН РОБОТИ

VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє»:

 

16 квітня 2021 р. «Дистанційна освіта в системі вищої освіти»

Посилання на трансляції:

https://meet.google.com/ion-raqs-has

Орієнтовний час (до 10-ти хвилин)

ПІБ, місце роботи

Тема доповіді

10:00-10:15

Левчук Віктор Георгійович, директор Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання ХНУ імені В. Н. Каразіна, доцент, к.філ.н.

Дистанційне навчання в системі класичної освіти

10:15-10:30

Каук Віктор Іванович, ХНУРЕ, науковий керівник ЦТДН, доцент, к.т.н.

Нові виклики до змішанного навчання

10:30 – 10:40

Тищенко Максим Георгійович, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, к.т.н.

Дистанційне навчання у Збройних Силах України

10:40- 10:50

Тимченко Ганна Миколаївна, директор Центру електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання ХНУ імені В. Н. Каразіна, доцент, к.б.н.

Досвід роботи системи відкритого навчання в межах загальнонаціонального карантину

10:50-11:00

Максименко Надія Василівна, Каразінський ННІ Екології, кафедра моніторингу довкілля та природокористування, д.г.н., професор

Досвід використання LMS Moodle для викладання міжфакультетських дисциплін

11:00-11:10

Кудрявцева Тетяна Олексіївна, Фаховий коледж НФаУ, к.п.н.

Вплив дистанційного навчання на здоров я

11.10-11.20

Собченко Тетяна Миколаївна, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, доцент, к.п.н.

Реалізація змішаного навчання майбутніх учителів - філологів у ЗВО

11:20-11:30

Літвінова Анастасія Миколаївна, доцент ХНУ імені В.Н.Каразіна, к.п.н.

Використання дистанційних курсів в системі змішанного навчання під час карантину

11:30-11:40

Савонова Оксана Вікторівна, НУЧК імені Т.Г.Шевченка, кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров'я і спорту, доцент

Досвід реалізації інтерактивної складової електронних навчальних курсів на факультеті фізичного виховання

11:40-11:50

Дзюбенко Любов Миколаївна, Харківська вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів N5 Харківської міської ради Харківської області, учитель української мови та літератури

Можливості використання інтерактивної дошки на платформі Zoom під час проведення уроків в синхронному режимі

11:50-12:00

Шмоніна Тетяна Анатоліївна, Приватний ліцей «Теорема», заступник директора з навчально-методичної роботи

Дистанційне навчання у системі підготовки іноземних студентів в Україні

12:00-12:10

Зенякін Олексій Сергійович, Міжнародний центр мовної сертифікації, ХНУ імені В. Н. Каразіна, викладач англійської мови

Застосування  фреймово-екологічної методики «Equilibris» як приклад ефективного дистанційного навчання

12:10-12:20

Пахомова Ірина Миколаївна, доцент ХНУ імені В. Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики кристалів, канд. фіз.-мат. наук

Організація змішаного навчання на кафедрі фізики кристалів. Практичний досвід.

12:20-12:30

Гвоздій Світлана Петрівна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, завідувач кафедри здоров'я людини та цивільної безпеки, д.п.н., доцент

Особливості навчання майбутніх фахівців з питань здоров’я та безпеки в умовах змішаної освіти

12:30-12:40

Баткiна Марина Володимирiна, ХНМУ, викладач

Розробка електронних курсів для мовної підготовки іноземних студентів

12:40-12:50

Квасник Ольга Віталіївна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент, к.п.н.

Інформаційні технології для забезпечення наочності освітнього процесу  здобувачів вищої освіти

12:50-13:00

Шаповал Олена Володимирівна, доцент ХНУ імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра загальної та клінічної патології, к.м.н.

Рятувальний круг чи надійний плавзасіб – дистанційні курси в умовах змішаного навчання

13.00-13.10

Андрійчук (Радиш) Надія Богданівна, магістр першого року навчання  ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Дистанційні ресурси як засіб формування предметних компетентностей з біології людини в учнів середньої школи

13:10-13:20

Пирогова Ірина Євгеніївна, ст. викладач кафедри математичних методів в економіці ХНУ імені В. Н. Каразіна

Переваги та недоліки дистанційної освіти

13:20-13:30

Тагліна Юлія Сергіївна, доцент кафедри теорії культури і філософії науки, філософський факультет, ХНУ імені В. Н. Каразіна

Використання можливостей дистанційного курсу при викладанні філософії в умовах змішаного навчання.

13:30-13:40

Скубачевська Любов Олександрівна, ХНУ імені В. Н. Каразіна, доцент кафедри історії російської літератури

«Довге читання» (лонгрід) в дистанційних курсах для студентів-філологів

13:40-13:50

Стриженко Тетяна Олександрівна, Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра педагогіки, філософії та мовної підготовки, старший викладач

Використання дистанційного і змішаного навчання у період карантину в закладах медичної освіти

13:50-14:00

Сословський Володимир Георгійович, Центр електронного навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, к.е.н., доцент

Віртуальні лабораторні роботи, практикуми та тренінги, інтерактивні підручники для дистанційного навчання

14:00-14:10

Деркач Євгенія Олександрівна, ХНУ імені В. Н. Карізіна, викладачка

Ефективність дистанційного навчання в освітньому процесі.

14:10-14:20

Нікіфорова Ольга Василівна, Харківська державна зооветеринарна академія, доцент, к.вет.н.

Інтерактивні завдання, як елемент дистанційного навчання у ЗВО. Практичний досвід

14:20-14:30

Зуєв Ігор Олександрович, факультет психології ХНУ імені В. Н. Каразіна, доцент кафедри загальної психології

Психологічні резерви навчальної діяльності

14:30-14:40

Татар Марина Сергіївна, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», к.е.н., доцент

Вплив глобальних викликів на освіту та науку

14:40-14:50

Шатровський Олександр Георгійович, доцент ХНУ імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, к.б.н.

Досвід використання Moodle у викладанні природничих дисциплін іноземним студентам

14:50-15:00

Олянич Лариса Володимирівна, Доцент кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін, к.іст.н, доцент

Методи дистанційного навчання

15:00-15:10

Сапрунова Олена Геннадіївна, доц. кафедри англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна, к.п.н.

Особливості дистанційної освіти у виші в період каратнтину

15:10-15:20

Олянич Валентина Володимирівна, професор кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін, д.іст.н., доцент

Проблеми та переваги дистанційного навчання

15:20-15:30

Безроднова Ольга Володимирівна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент кафедри ботаніки та екології рослин, доцент, к.б.н.

Переваги і проблеми дистанційної і змішаної форм навчання при проведенні навчально-виробничої практики

15:30-15:40

Домановський Андрій Миколайович, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна, к.іст.н., доцент

Творчі завдання у дистанційному курсі з історії Середніх віків: досвід і перспективи використання

15:40-15:50

Альхуссейн Вікторія Валеріївна, ХМАПО, к.фарм.н.

 

 

 

17 квітня 2021 р.

«Дистанційна освіта в системі середньої освіти»

Посилання на трансляцію: https://meet.google.com/ion-raqs-has

 

10:00-10:10

ТАТАРИНОВ Михайло Вікторович, директор Центру післядипломної освіти ХНУ імені В. Н. Каразіна

Сучасні виклики для педагога та адміністратора закладу освіти в умовах змішаного навчання

10:10-10:20

Зінов’єв Дмитро Володимирович

старший викладач факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Перехід на дистанційну форму навчання. Досвід. Деякі питання організації ДО в школі

10:20-10:30

Карпенко Вероніка Володимирівна, Харківська вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області, директор

Організація екстернатної форми навчання з використанням  технологій дистанційного навчання

10:30-10:40

Свистунова Тетяна Миколаївна, Ліцей «ТЕОРЕМА», директор

Досвід організації дистанційного навчання в закладі загальної середньої освіти на платформі Moodle

10:40-10:50

Гарюнова Юлія Олегівна, доцент кафедри української мови ХНУ імені В.Н. Каразіна, , к.філ.н

Сучасний урок української мови: компетентнісний підхід

10:50-11:00

Панкратьєва Вікторія Вікторівна, КЗ  «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських дивізій»; КЗ «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради»

Використання інтерактивних методів навчання у викладанні природничих дисциплін в умовах дистанційної та змішаної форми організації освітнього процесу

11:00-11:10

Красноруцька Катерина Леонідівна, Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області», учитель-методист

 

11:10-11:20

Левчук Інна Степанівна, КЗ «Пісочинська початкова школа «Надія» Пісочинської селищної ради

 

11:20-11:30

Котькало Євгегія Сергіївна, Великочернеччинсь-кий заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради Сумської області, учитель

Інструктивні картки як форма дистанційної взаємодії педагога та учня

11:30-11:40

Приступа Наталія Володимирівна, Комунальний заклад «Чугуївський ліцей №7», вчитель української мови та літератури

"Проведення онлайн уроків з української мови та літератури"

11:40-11:50

Бутко Олена Олександрівна, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №139 Харківської міської ради Харківської області, практичний психолог

The use of ZOOM when conducting elective classes by a psychologist

11:50-12:00

Караченцева Наталія Миколаївна, «Комунальний заклад Первомайський Ліцей №7» Первомайської міської ради Харківської області. Вчитель фізики

Використання інтерактивного сервісу від Google - онлайн дошки Jamboard під час дистанційного навчання з фізики. З досвіду роботи.

12:00-12:10

Мілько Ірина Віталіївна, директор КЗ «Великобабчанський ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області

Досвід організації дистанційного навчання в умовах сільського освітнього закладу

12:10-12:20

Бутко Ольга Володимирівна, Харківський педагогічний ліцей № 4, вчитель інформатики

Досвід учителів Харківського педагогічного ліцею № 4 Харківської міської ради Харківської області з використання освітньої платформи "Canvas" для організації змішаного навчання

12:20-12:30

Кравченко Анна Олексіївна, Харківська гімназія №163 Харківської міської ради Харківської області, вчитель

Змішане навчання в закладі середньої освіти реалії та перспективи

12:30-12:40

Ворона Зінаїда Миколаївна, Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12», вчитель хімії

Мотивація учнів при змішаному навчанні

12:40-12:50

Ляпунова Ольга Василівна, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Харківської міської ради Харківської області, директор

Нова українська школа, простір можливостей

12:50-13:00

Калаш Олена Володимирівна, Харківська гімназія № 82, заступник директора з НВР

Організація дистанційного навчання в закладі загальної середньої освіти на платформі zoom

13:00-13:10

Ярмак Вячеслав Олександрович, Харківська загальноосвітня школа №110

Особливості створення відео - контенту з математики для використання при змішаному навчанні. 

13:10-13:20

Золотарьова Аліна Вячеславівна, Піщанський ліцей, вчитель

Змішане навчання на уроках англійської мови

13:20-13:30

Рябущиць Іванна Іванівна, заклад освіти

Інтернет ресурси під час викладання математики

13:30-14:20

Круглова Вікторія Володимирівна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, провідна редакторка

Нові формати освіти в Україні