Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Курси підвищення кваліфікації «Сучасні методи навчання» для викладачів ХНУ імені В. Н. Каразіна

У відповідності до Рішення Науково-методичної ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна протокол № 5 від 24 квітня 2018 р. на сайті Інституту післядипломної освіти та заочного дистанційного навчання розміщено узагальнену інформацію про нові методики викладання навчальних дисциплін. Розроблено програму курсів підвищення кваліфікації «Сучасні методи навчання» для викладачів ХНУ імені В. Н. Каразіна на базі Інституту післядипломної освіти  та заочного (дистанційного) навчання, яка включатиме в себе цикл методичних семінарів і майстер-класів за участю викладачів, які мають інноваційні методичні наробки в Банку інноваційних методів навчання.

Для участі в семінарах в якості автора/новатора необхідно подати заявку до Методичного відділу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та/або внести дані в форму, розміщену на сайті Інституту післядипломної освіти та заочного дистанційного навчання розміщено узагальнену інформацію про нові методики викладання навчальних дисциплін.

Методичні семінари проходитимуть за наступними тематиками:

 • інформаційно-комунікаційні технології: on-line-технології, віртуальні  лабораторні роботи, комп’ютерний контроль знань;
 • дистанційні освітні технології;
 • навчання в дії;
 • ділові, рольові та імітаційні ігри;
 • кейс-метод;
 • метод проектів;
 • проблемне навчання;
 • тренінгові форми;
 • робота в міні-групах;
 • традиційні форми;
 • технології змішаного навчання.

Всі учасники семінару отримують сертифікати учасника за відповідною тематикою, які будуть зараховані в якості короткострокового підвищення кваліфікації.

Банк методик навчання