Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Підбито підсумки проведення курсів підвищення кваліфікації для педагогів закладів освіти у 2017/2018 навчальному році

Центром післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна підбито підсумки роботи з проведення курсів підвищення кваліфікації для вчителів закладів загальної середньої освіти різних типів і форм власності та викладачів закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти, що надають відповідний рівень повної загальної середньої освіти, у 2017/2018 навчальному році.

Упродовж 2017/2018 навчального року 531 педагог із 245-ти різних закладів загальної середньої освіти різних типів і форм власності (загальноосвітніх шкіл І–ІІ, І–ІІІ, ІІ–ІІІ ступенів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів), закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти, що надають відповідний рівень повної загальної середньої освіти, усіх районів м. Харкова, 20-ти сільських районів області, 4-х міст обласного підпорядкування, 4-х об’єднаних територіальних громад Харківщини, а також, уперше, з м. Миколаєва та Закарпатської області отримав можливість модернізувати власні професійні компетентності, набути нові знання та навички за 22-ма фаховими освітніми напрямами у 38 групах для подальшого творчого використання в освітньому процесі з учнями і студентами, оволодіти технологіями дистанційної освіти у системі МООDLе, взяти безпосередню активну участь у практичних, лабораторних, тренінгових заняттях.

Своєю чергою, якість освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації в Каразінському університеті була обумовлена високим рівнем професіоналізму науково-педагогічних працівників-практиків нашого закладу вищої освіти (із 84-х педагогів, які забезпечували освітній процес, 70 осіб – це доктори та кандидати відповідних наук), використанням потужної матеріально-технічної бази університету (науково-дослідницькі інститути біології, хімії, астрономії; Віваріум; профільні Центри: краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, українознавства імені Д. І. Багалія, болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, «Вікно в Америку»; лабораторії; Центральна наукова бібліотека; Музей історії; Музей археології; Музей природи; Ботанічний сад; метеорологічна станція тощо), високим ступенем мотивації вчителів до навчання на курсах підвищення кваліфікації, органічним поєднанням лекційних і практичних занять, спрямованих у подальшому на розв’язання сучасних проблем розвитку загальної середньої освіти. Завдяки плідній співпраці з Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти важливу увагу приділялося підготовки педагогів до ефективної освітньої діяльності з учнями випускних класів старшої школи до виконання ними завдань сертифікаційних робіт із відповідних освітніх предметів, у тому числі й за новою освітньою програмою ЗНО з англійської мови.

Відмінністю освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації для вчителів і викладачів у Каразінському університеті є логічне поєднання лекційних і практичних, лабораторних, семінарських, тренінгових занять, що мають практикоорієнтоване спрямування та відповідають сучасним вимогам чинного Закону України «Про освіту», Концепції «Нової української школи», новим освітнім програмам із базових предметів.

Важливу організаційно-нормативну підтримку педагогам для проходження курсів підвищення кваліфікації за різними освітніми напрямами в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна було надано Харківською обласною організацією професійної спілки працівників освіти і науки України.

Адміністрація Каразінського університету, в особі ректора, доктора соціологічних наук, професора, академіка Національної Академії наук України, члена-кореспондента Національної Академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України В. С. Бакірова, приділяла значну увагу освітнім запитам педагогів й оперативному розв’язанню викликів сьогодення у справі якісної організації освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації.