Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Підсумки підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році та пріоритетні завдання на новий 2018/2019 н.р.

Центром післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна підбито підсумки роботи щодо підвищення кваліфікації та проведення стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти у 2017/2018 навчальному році. Упродовж звітного періоду Центром післядипломної освіти цілеспрямовано та системно було забезпечено організацію та нормативно-правовий супровід цього важливого напряму роботи. Цей вид діяльності здійснювався відповідно до чинних нормативно-правових документів і «Положення про підвищення кваліфікації та стажування в Харківському національному університеті зі змінами», затвердженого Вченою радою університету від 27 вересня 2016 року, протокол № 12, та введеним в дію наказом ректора по Харківському національному університету від 04 жовтня 2016 р. № 0205–1/452 «Про введення в дію рішення Вченої ради».

153 науково-педагогічних працівників і викладачів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна отримали можливість на інноваційних засадах підвищити власну наукову та методичну кваліфікацію, професійні компетентності шляхом стажування як на споріднених кафедрах університету, так і на базі інших закладів вищої освіти та наукових закладів, організацій та установ м. Харкова та інших міст України. 90 осіб проходили стажування безпосередньо на кафедрах університету, 16 осіб – на відповідних профільних кафедрах інших закладів вищої освіти, 26 осіб – у наукових установах, а 21 особа – в інших організаціях, установах і закладах (у Департаменті економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації; Департаменті фінансів Харківської обласної державної адміністрації; Харківській комплексній геологічній експедиції; ТОВ «Науково-виробнича група «СТАНКОПРОМІМПОРТ»; ТОВ «Надія»; ТОВ «ВП Роганський м’ясокомбінат»; ТОВ «КВІТКА»; ТОВ «Эстейт-Менеджмент»; ТОВ фірма «БРІГ»; ТОВ «Бухгалтерська компанія «Параграф»; ТОВ «Діагностика плюс»).

Також підвищення кваліфікації викладачів Каразінського університету відбувалося шляхом навчання за різними програмами, що були започатковані в університеті, зокрема «Українська мова – професійне спрямування» та «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі».

Продовжено цілеспрямовану роботу щодо виконання умов двосторонніх договорів на період до 2020 року між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна з іншими 19-ма закладами вищої освіти про співпрацю в галузі підвищення кваліфікації.

Завдяки діяльності Центру післядипломної освіти впродовж 2017/2018 навчального року 384 особи, з яких 319 осіб представники Каразінського університету, підвищили кваліфікацію та пройшли стажування як у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, так й в інших закладів фахової передвищої та вищої освіти Харківщини та й інших регіонів України.

Після введення в дію нового Закону України «Про освіту» Центр післядипломної освіти значно активізував діяльність пов’язану з оновленням підходів до роботи з підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників. Підготовлено низку нових документів, зокрема «Порядок ідентифікації результатів підвищення кваліфікації працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» (рішення Вченої ради університету від 26 лютого 2018 року, протокол № 3) та «Вимоги щодо отримання практичного результату за підсумками підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів і установ освіти в Центрі післядипломної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» (рішення Вченої ради університету від 29 травня 2018 року, протокол № 6) та проведено у травні 2018 року науково-практичний семінар за темою «Шляхи модернізації роботи та здійснення контролю за станом стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до вимог нового Закону України «Про освіту»».

У новому 2018/2019 навчальному році робота Центру післядипломної освіти з організації та проведення підвищення кваліфікації та стажування для науково-педагогічних працівників як Каразінського університету, так й для інших закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти Харківщини та України буде продовжено.

У жовтні 2018 року буде проведено майстер-клас для керівників стажування, а у грудні 2018 року – робочий семінар для відповідальних від кафедр і факультетів університету за підвищення кваліфікації та стажування.