Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Про стан дистанційного навчання в умовах карантину

18 травня відбулось засідання ректорату он-лайн. Було розглянуто питання «Про стан дистанційного навчання в умовах карантину». З інформацією виступив директор Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Віктор Левчук.  В інформації доведено, що  студенти навчаються на 584 дистанційних курсах (Далі – ДК) у системі MOODLe Університету  на денній формі навчання. Ще 22 міжфакультетські курси  вивчається дистанційно. Разом: 606 ДК.

- Навчаються на денній формі на 606 ДК – 11667  студентів. - Кількість студентів на міжфакультетських курсах склала -655 осіб.

- Інформація по факультетам додається.

- У термін з 24.04.20р.  по 15.05.20р. було відкрито додатково ДК по факультетам та ННІ: ННІ комп’ютерної фізики та енергетики-17; Медичний факультет – 7; Факультет МЕВ та ТБ – 27; Економічний факультет – 35; Іноземних мов – 33; ННІ екології -24; ННІ комп’ютерної фізики та енергетики-8; Соціологічний факультет -4; Філологічний факультет – 7; Філософський факультет – 9; Фізичний   – 5; Каразінська школа бізнесу – 1; Хімічний факультет – 1; Математики і інформатики -2; Биологічний факультет-2;  Комп’ютерних наук – 2; Психології – 1; Юридичний – 2; ННІ Міжнародної освіти-2.

- Кількість входів до системи MOODLe на добу тримається на рівні 6000 -7000. Кількість переглядів зросла з 66 175 до 110 546.

На заочній формі навчання використовуються  82 ДК, навчаються – 276 студентів.

Разом в університетський системі MOODLe для навчання студентів використовуються: 688 ДК , навчаються 11943 особи.

          Відповідно до розпорядження ректора на сайті Інституту ПО та З(Д)Н було відкрито Горячу лінії для викладачів щодо проведення сесії у дистанційному форматі під час карантину. За наслідками роботи Гарячої лінії було розроблено короткостроковий курс для викладачів «Організація підсумкового контролю знань з використанням дистанційного навчання на платформі LMS Moodle» (30 годин). Курс роспочав роботу 18.05.2020р. На  курс зареєструвалося понад 140 викладачів університету та інших вишок м.Харкова.

          Ректорат прийняв рішення щодо створення кафедральних програм розвитку дистанційного навчання (до 20 червня 2020 р.) та узагальнення Програм розвитку дистанційного навчання в Університеті в рамках Стратегії розвитку Університету на 2019-2020 рік (інформація оприлюднена на сайті https://dist.karazin.ua/strategy-2019-2025).