Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Програма проведення конференції 2020 на 6.10

Попереджаємо, що програма конференції може бути доповнена.

ПРОГРАМА РОБОТИ

VI Міжнародної науково-практичної конференції

«Дистанційне навчання: старт із сьогодення в майбутнє»

 

9 квітня 2020 р.

«Дистаційна освіта у вищій школі»

 1. Левчук Віктор, директор Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, к.філ.н., доцент «Змішане навчання: прецендент Баби Яги»;
 2. Зайцев Віталій, ректор ПЗВО «Харківський технологічний університет «Шаг», д.т.н., професор, засновник освітнього проекту «Класна Оцінка» (інструменти для інформатизації освітнього процесу та онлайн-освіти), «Освіта впродовж життя: як зробити так, щоб корисна ідея мала гарні перспективи реалізації»;
 3. Тищенко Максим, начальник наукового центру дистанційного навчання Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського, к.т.н., «Модель розвитку системи дистанційного навчання Збройних Сил України»;
 4. Тимченко Анна, директор Центру електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, доцент, к.б.н. «Як приготувати знання і під яким соусом його продати?»;
 5. Кухаренко Володимир, професор НТУ «ХПІ», «Сучасний тьютор»;
 6. Каук Віктор, науковий керівник Центра технологій дистанційного навчання ХНУРЕ , доцент, к.т.н., доцент кафедри програмної інженерії,  Гребенюк В’ячеслав, Директор Центра технологій дистанційного навчання ХНУРЕ, старший викладач кафедри Штучного Інтелекту ХНУРЕ, «Як зробити вибір альтернатив у Moodle?»
 7. Горяїнов Олексій, к.т.н., доцент, доцент кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, «Досвід дистанційного навчання МIT (США) і користь для системи  освіти в Україні»
 8. Сословський Володимир,  наук. керівник проєкту «E-learning для банкірів», провідний фахівець ЛСДН ДВНЗ «Університет банківської справи», к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківського навчально-наукового інституту, «Онлайн бізнес-симуляції: типологія, класифікація, вибір, досвід застосування»;
 9. Сав’юк Лариса, Голова Ради Громадської організації «Український форум дистанційного та мобільного навчання», к.т.н., доцент кафедри цивільного та господарського права та процесу, Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», «Завжди потрібно вчитися новому, якщо є можливість: досвід роботи ГО «Український форум дистанційного та мобільного навчання»»;
 10. Пахомова Ірина, доцент кафедри фізики кристалів фізичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна «MOODLE як дієвий інструмент виконання стратегії розвитку університету 2019-2025 на фізичному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна»;
 11. Попова Наталя, доц. кафедри теоретичної і практичної філософії імені проф. Й.Б.Шада, Овчинніков Олександр, інженер 1 категорії, ІПОІЗДН «Риторика та герменевтика візуального»;
 12. Савонова Оксана, к.п.н, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка «Організація освітнього процесу на факультеті фізичного виховання з використанням електронних навчальних курсів»
 13. Безроднова Ольга,  кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та екології рослин  біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, науковий співробітник національного природного парку «Слобожанський» «Навчаємося жити і творити: роль дизайну мислення у створенні і втіленні проектів, що не перетворюють екосистемні послуги на екологічні катастрофи»

 

10 квітня 2020 р.

«Дистаційна освіта в середній школі в контексті післядипломної освіти»

 1. Татаринов Михайло, директор Центру післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання «Дистанційний контент у структурі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників»;
 2. Лія Олійник, к. пед. н., доцентка, доцентка кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Очно-дистанційне навчання  вчителів початкової школи в умовах післядипломної освіти».

 

Сертифікати будуть надіслані учасникам за активну участь в роботі конференції після 10 квітня 2020 р. на електронні скриньки, вказані при реєстрації

Всі трансляції будуть на нашому каналі youtube.com/c/ELearningOpenKarazin