Seriously? IE? Go here and download normal browser.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ НА БАЗІ LMS MOODLE

Центр електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання пропонує проведення екзаменаційної сесії на базі LMS Moodle. Нагадуємо переваги використання LMS Moodle:

 • автентифікація через особистий кабінет (електронна пошта, аватар користувача та можливість отримання відповіді на завдання у вигляді фотокопії рукопису з особистим підписом;
 • різний рівень доступу викладачів (лектори та асистенти);
 • можливість розміщення навчального матеріалу у текстовому, аудіальному та аудіовізуальному форматі;
 • можливість розміщення посилань на освітні ресурси та відкриті джерела навчання (сайти, платформи, інтернет-ресурси, відеофільми тощо);
 • зворотній зв’язок зі студентами завдяки використанню елементу «Чат» та «Форум», що безпосередньо підтверджую освітню діяльність – як з боку викладача, так і з боку студентів, а також перевірка і оцінка тестів та завдань;
 • використання різних форм контролю знань: елемент «Завдання» з можливістю завантаження відповідей у вигляді файлів різних форматів, в тому числі фотокопії рукописів відповідей на білет з особистим підписом, а також тести різних типів;
 • наявність різноманітних форм звітів стосовно діяльності користувача в курсі, що дає змогу забезпечити ефективну організацію навчального процесу та повну оцінку роботи студента в курсі;
 • наявність журналу оцінок з можливістю гнучкого налаштування способів та методів оцінювання, а також експорту оцінок у файл;
 • індивідуальний вибір завдань і білетів завдяки використанню елементу «Вибір», коли кожний студент отримує індивідуальне завдання;
 • контроль: тестові питання та відкриті питання з можливістю обмеження у часі;
 • використання елементу «Тест» і його різновиду з відкритою відповіддю на кшталт «Тест-есе», коли студент додає свій конспект відповіді за власним підписом і датою складання іспиту;
 • електронна відомість успішності студента: студенти автоматично отримують оцінки, а оцінки автоматично експортуються у відомість за семестр.

 

Викладачам, котрі мають дистанційні курси на базі LMS Moodle, потрібно:

створити підсумковий розділ у дистанційному курсі, що містить такі складові елементи:

 • методичні рекомендації щодо проведення підсумкового контролю (екзамену, заліку); 
 • питання для підготовки до підсумкового контролю;
 • зразок екзаменаційного або залікового завдання;
 • елемент «Форум» або елемент «Чат» для проведення консультацій перед підсумковим контролем із зазначенням часу і дати його роботи на головній сторінці опису та налаштуваннями його на необхідний час;
 • власне екзаменаційні завдання, які можуть бути представлені у різних формах проведення іспиту.

У разі необхідності можна розмістити посилання на сервіси відеозв’язку та відеоконференцій, наприклад: Skype, Zoom, BigBlueBotton тощо.

 

Викладачам, котрі не мають дистанційних курсів на базі LMS Moodle,

подати електронну службову записку (Зразок СЛУЖБОВА) на ім’я директора Центру електронного навчання Тимченко Ганни Миколаївни на електронну пошту annatymchenko@karazin.ua та в копію поставити відповідального методиста від центру електронного навчання відповідно:

Факультет

Відповідальна особа від ЦЕН

Каразінська школа бізнесу

Бережная Наталія Ігорівна

natalia.berezhnaia@karazin.ua

(viber) 0634595831

Медичний

ГГРТ

Діденко Марія Володимирівна

didenko@karazin.ua

(viber) 0502019365

Екологічний

Історичний

Філософський

Юридичний

Іноземних мов

Стратійчук Ольга Миколаївна

olga.stratiichuk@karazin.ua

(viber) 0505643091

Математики і інформатики 

РБЕКС

Соціологічний

Фізичний

Філологічний

Комп’ютерних наук

Зінов’єв Дмитро Володимирович

zinoviev@karazin.ua 

(viber) 0503028391

Хімічний

Психології

Біологічний

Фізико-енергетичний

Фізико-технічний

Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Макарова Маргарита Олегівна

(viber) 0683330034

makarova.margot@gmail.com 

Економічний 

Дереза Богдан Павлович

(viber) 0953546208

dereza.bohdan@gmail.com 

Інститут міжнародної освіти

Створити дистанційний курс на базі LMS Moodle з метою проведення екзаменаційної сесії 2019/2020.

Створити підсумковий розділ у дистанційному курсі, що містить такі складові елементи:

 • методичні рекомендації щодо проведення підсумкового контролю (екзамену, заліку);
 • питання для підготовки до підсумкового контролю;
 • зразок екзаменаційного або залікового завдання;
 • елемент «Форум» або елемент «Чат» для проведення консультацій перед підсумковим контролем із зазначенням часу і дати його роботи на головній сторінці опису та налаштуваннями його на потрібний час;
 • власне екзаменаційні завдання, які можуть бути представлені у різних формах складання іспиту;

За необхідності можна розмістити посилання на сервіси відеозв’язку та відеоконференцій, наприклад: Skype, Zoom, BigBlueBotton тощо.

ФОРМИ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ:

тестова форма:

 • попередньо завантажений банк тестових питань (можливо різних типів);
 • елемент «Тест» з випадковим вибором питань і чітким обмеженням у часі проходження тестування (1 або 3 години).

письмова форма:

Вибір інструментів залежить від того, у який спосіб студенти будуть отримувати (обирати) варіант екзаменаційного або залікового завдання.

 1. Студент самостійно обирає номер варіанту, а викладач у відповідний час відкриває доступ до завдань. Для організації цього варіанту необхідно:
  • створити елемент «Вибір» задля можливості вибору студентом номера (варіанта) завдання (білету);
  • розмістити завдання, які можуть бути приховані до початку підсумкового контролю;
  • створити елемент «Завдання» задля можливості завантаження відповіді у вигляді файла зазначеного формату (текстовий документ, електронні таблиці, фотокопії рукописів з особистим підписом тощо).
 2. Студент отримує своє завдання випадковим чином. Для організації цього варіанта необхідно:
  • створити завдання як тестові питання на кшталт есе з можливістю завантаження файлів;
  • створити елемент «Тест» із налаштуванням випадкового вибору питань і обмеження у часі, що надається на відповідь.

або комбінована:

Тести з відкритими питаннями задля можливості надсилання відповіді на питання на кшталт тесту-есе, які генеруються системою випадковим чином.

Ви маєте можливість поєднати вищезазначені форми для організації підсумкового контролю.

Нагадуємо, що виконувати завдання або проходити тестування одночасно повинні не більше 50 користувачів. Обов’язково в описі елементів «Завдання» і «Вибір» пишіть з відображенням на головній сторінці дати і часу доступу до виконання завдання відповідно до розкладу екзаменаційної сесії.

усна форма:

Розміщення в якості елементу систему «Вибір» можливості вибору білету у відповідний час і день та

 • розміщення елементу «Завдання» задля можливості надсилання відповіді з конспектом підготовки у вигляді тексту у форматі Word aбо фото листа формату А4 з відповіддю і особистим підписом студента у форматі jpeg;
 • посилання на дату та час роботи онлайн-спілкування засобами відеозв’язку (наприклад, Skype або Zoom або BigBlueBotton), задля власне відповіді;

АБО

 • «Форум» з розміщенням завдань для кожного студента і можливістю розміщення відповіді на форум із його оцінюванням.

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ:

Тестові питання оцінюються автоматично.

Письмові відповіді перевіряє викладач. 

Усі виставлені оцінки автоматично потрапляють до журналу оцінок і можуть бути експортовані до файла для подальшого роздрукування.

Нагадуємо, що елемент «Завдання» дає можливість оцінювання підсумкової роботи на необхідну кількість балів (переважно 40 балів), які викладач перевіряє та оцінює в дистанційному курсі упродовж 3 діб з дати проведення екзамену.

У разі використання елементу «Форум» для усного екзамену із розміщенням завдань для кожного студента та можливістю розміщення відповіді на форумі із його оцінюванням відбувається в день проведення екзамену.

У разі проведення онлайн-спілкування засобами відеозв’язку, наприклад Skype або Zoom, або BigBlueBotton задля власне відповіді, викладач вносить оцінки в елемент «Завдання», в який студенти внесли фото конспекту самопідготовки з особистим підписом студента у день екзамену.

Шляхом імпортування оцінок із журналу оцінювання є можливість перегляду як успішності упродовж навчання в семестрі, так і за окремими елементами, скажімо, підсумковим оцінюванням.

Апеляційні скарги розглядаються викладачем у день проведення екзамену в разі виникнення технічних помилок щодо проведення екзамену.

 

ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ:

Викладач повинен:

 • налаштувати елементи дистанційного курсу на базі системи LMS Moodle за день до екзамену;
 • прописати для студентів умови проведення екзамену та налаштувати групи у разі одночасного проходження підсумкового оцінювання студентами у кількості понад 50 осіб;
 • прослідкувати за налаштуванням кількості спроб у тестових питаннях (наприклад лише 1);
 • прослідкувати за налаштуванням груп і доступу груп до завдань у різний час та день відповідно до розкладу;
 • надати можливість повторної спроби відкриття підсумкового завдання, якщо виникли технічні неполадки при виконанні цього завдання, (відсутнє електропостачання, інтернет тощо) про що він повинен повідомити студентів засобами зв’язку;
 • упевнитися, що всі студенти беруть участь в екзамені шляхом перевірки користувачів у мережі в списку користувачів на початок іспиту;
 • розглянути апеляційну скаргу, якщо студент через технічні причини не мав доступу до підсумкового оцінювання.

Студент повинен:

 • перевірити можливість приєднання до системи LMS Moodle через особистий кабінет користувача за добу до початку екзамену;
 • набрати необхідну кількість балів з поточного контролю задля отримання допуску з боку викладача до початку підсумкового оцінювання;
 • розпочати складання екзамену в зазначену у розкладі дату і час проведення екзамену;
 • повинен повідомити викладача терміновим повідомленням засобами зв’язку: телефоном через старосту групи або на сайті в особистому кабінеті, якщо виникли технічні неполадки не з його вини (відсутнє електропостачання, інтернет тощо) задля складання іспиту відповідно до встановленого розкладу.

 

Якщо у Вас виникли запитання, готові відповісти:

Директор Центру електронного навчання

Тимченко Ганна Миколаївна (095) 466 08 28

Начальник методичного відділу інституту:

Бережна Наталя Ігорівна (063) 45958 31


СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Презентація