Seriously? IE? Go here and download normal browser.

SOS для викладачів з прийому дистанційних робіт, заліків, іспитів.

Шановні колеги!

Центр електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання пропонує педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам закладів освіти взяти участь у короткостроковій програмі підвищення кваліфікації: «Організація підсумкового контролю знань  з використанням дистанційного навчання на платформі  LMS Moodle».

Термін навчання: 18-25 травня 2020 р.

Робоча мова: українська.

Форма участі: дистанційна.

Загальний обсяг: 30 годин (8 аудиторних годин).

Вартість навчання (для сторонніх осіб): 300 грн.

Тематичний план:

  1. Стислий оглядінструментів LMS Moodle для розробки дистанційного курсу «Підсумковий контроль». Інтерфейс LMS Moodle. Управління курсами та категоріями в системі LMS Moodle. Адміністрування курсу. Створення та модифікація структури курсу. Налаштування параметрів курсу. Календар подій.
  2. Створення ресурсів у дистанційному курсі «Підсумковий контроль»(підготовка та розміщення навчального контенту різних форматах). Робота з текстовим редактором Moodle. Додавання різноманітних елементів і ресурсів курсу для групової роботи (Файл, Сторінка, Завдання, Тест, Відвідування, Анкета, Семінар тощо).
  3. Використання ресурсу «Вибір» для обирання студентами екземенаціцйного білету.
  4. Використання ресурсу Завдання, для відповілі студенту з його антенфікацією.
  5. Організація та проведення тестування. Формати тестових завдань. Банк тестових питань: категорії і структура. Підготовка тестів, експорт та імпорт тестових запитань. Оброблення результатів тестування.
  6. Робота за користувачами. Облікові записи. Адміністрування користувачів: завантаження у систему, видимість користувачів, журнали дій, формування підсумкової відомості.Налаштування груп.Обмеження доступу груп до елементів курсу. Виконання підсумкової роботи «Створення дистанційного курсу «Підсумковий контроль (розділу ДК курсу) на базі LMS Moodle».

Умови участі: для участі у програмі підвищення кваліфікації необхідно до 17 травня  2020  року зареєструватися за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu7ozg2xy-BswyCBt6UsUUnJtDfx_1SPdwMMhw7z34qVePGg/viewform

Детальна інформація на сайті https://dist.karazin.ua/