Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Відбулася Друга загальноуніверситетська конференція «Результати проведення підвищення кваліфікації"

Відбулася Друга загальноуніверситетська конференція «Результати проведення підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та таких, що її надають, у 2017/2018 навчальному році та перспективні напрями діяльності у новому 2018/2019 навчальному році в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна»

14 червня 2018 року Центром післядипломної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна організовано та проведено Другу загальноуніверситетську конференцію «Результати проведення підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та таких, що її надають, у 2017/2018 навчальному році та перспективні напрями діяльності у новому 2018/2019 навчальному році
в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна».

У роботі конференції взяли участь 45-ть науково-педагогічних працівників та викладачів 11-ти факультетів Каразінського університету, Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, які забезпечували у поточному навчальному році освітній процес на курсах підвищення кваліфікації для 531-го вчителя та викладача закладів загальної середньої освіти різних типів і форм власності, закладів професійно-технічної освіти та закладів фахової передвищої освіти, що надають відповідний рівень повної загальної середньої освіти, з 9-ти районів м. Харкова, 20-ти  сільських районів, 4-х міст обласного підпорядкування, 4-х об’єднаних територіальних громад Харківської області, інших міст та сільських районів України.

Конференцію відкрив виконувач обов’язки ректора, кандидат хімічних наук, доцент Пантелеймонов А. В. Він зачитав учасникам конференції вітальну адресу та наголосив на необхідності розв’язання актуальних освітніх викликів сьогодення у післядипломній та андрагогічній освіті, зокрема підготовки та проведенні ліцензування цього освітнього напряму діяльності.

Директор Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, кандидат філософських наук, доцент В. Г. Левчук акцентував увагу учасників заходу на посиленні дистанційної складової курсів підвищення кваліфікації.

Татаринов М. В., директор Центру післядипломної освіти університету, у виступі ознайомив учасників конференції з результатами освітнього процесу для слухачів на курсах підвищення кваліфікації за 22 освітніми програмами, проаналізував сучасні тенденції у цьому напрямі роботи в університеті та визначив пріоритетні завдання й механізм їх впровадження для подальшого покращення якості освітнього процесу в новому 2018/2019 навчальному році.

У межах роботи конференції її учасники взяли активну участь в обговоренні ключових пріоритетів подальшої роботи за оновленими освітніми програмами для слухачів курсів підвищення кваліфікації, надали пропозиції щодо якісних підходів під час проведення лекційних, практичних і лабораторних занять для педагогів на таких курсах.

За результатами проведення конференції п’ятьох найкращих науково-педагогічних працівників біологічного факультету, факультету геології, географії, рекреації і туризму, філологічного, хімічного факультетів, Музею історії університету відзначено грамотами та премією Харківської обласної профспілкової організації працівників освіти і науки України, які урочисто вручила викладачам її голова Дулуб Л. М. та привітала усіх учасників конференції за високий професійний рівень проявлений під час роботи в педагогами на курсах підвищення кваліфікації.

Виконувач обов’язки ректора, кандидат хімічних наук, доцент Пантелеймонов А. В. вручив листи-подяки університету 25-ти науково-педагогічним і педагогічним працівникам, співробітникам, які здійснювали у 2017/2018 навчальному році освітній процес на курсах підвищення кваліфікації, та, за результатами його проведення, набрали найвищі рейтингові показники за високий рівень проведення лекційних, практичних, лабораторних занять, модернізацію або створення якісно нових освітніх програм, особистий внесок у реалізацію сучасних завдань післядипломної освіти відповідно до вимог нового Закону України «Про освіту» та концептуальних засад «Нової української школи».