Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Вручення сертифікатів про успішне закінчення курсів підвищення кваліфікації

3 березня 2021 року відбулося вручення сертифікатів про успішне закінчення курсів підвищення кваліфікації за програмою «ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО (ЗМІШАНОГО) НАВЧАННЯ» (180 годин). Вітаємо наших викладачів та колег з інших закладів освіти із впровадженням інноваційних освітніх технологій в роботу дистанційних курсів в системі змішаного навчання, а саме:

АБРОСІМОВА Євгенія Олександровича – викладача кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності за підготовку дистанційного курсу «Цифрові освітні ресурси»; 

АЧАСОВА Андрія Борисовича – в.о. завідувача кафедри екології та неоекології за підготовку дистанційного курсу «Конструювання агроландшафту»;

ГАБЕЛКОВУ Ольгу Євгенівну – старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту за підготовку дистанційного курсу «Психологія фізичного виховання та спорту»;

ГАМУЛЯ Юрія Гарійовича – завідувача кафедри ботаніки та екології рослин за підготовку дистанційного курсу «Медична ботаніка»;

ГРОМОВУ Ірину Олександрівну – заступника директора навчальний центр організації освітнього процесу за підготовку дистанційного курсу «Акредитація освітніх програм (методичні рекомендації)»;

ДАВИДОВА Олександра Івановича – декана економічний факультету за підготовкуи дистанційного курсу «Цінні папери та фондовий ринок»;

ДИКАНЬ Валерію Володимирівну – професора кафедри управлiння та адміністрування за підготовку дистанційного курсу «Прийняття управлiнських рішень»;

ДМИТРІЄВУ Марину Вікторівну – викладача кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності за підготовку дистанційного курсу «Основи веб-дизайну»;

ЗАЙЦЕВУ Анну Сергіївну – доцента кафедри міжнародні економічні відносини імені Артура Голікова за підготовку дистанційного курсу «Інформаційні системи та технології в логістиці»;

ЗАСЛАВСЬКУ Марію Сергіївну – викладача кафедри управління та адміністрування за підготовку дистанційного курсу «Інфраструктура підприємницької діяльності»;

ІЩЕНКО Марію Олександрівну – старшого викладача кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова за підготовку дистанційного курсу «Зовнішньоекономічна (виробнича) практика»;

ЛИТОВЧЕНКО Артема Дмитровича – доцента кафедри політичної соціології за підготовку дистанційного курсу «Політична соціологія»;

МІЗЮК Вікторію Анатоліївну – декана ФУАІД ІДГУ, доцента кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності за підготовку дистанційного курсу «Інноваційні технології навчання інформатики»;

МОСКАЛЕНКО Каріну Ігорівну – старшого викладача кафедри управління та адміністрування за підготовку дистанційного курсу «Самоменеджмент»;

МУРАДЯН Олену Сергіївну – декана соціологічного факультету, доцента кафедри політичної соціології кафедра політичної соціології за підготовку дистанційного курсу «Соціологічна компаративістика»;

РАЄВСЬКУ Ірину Миколаївну – викладача кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів за підготовку дистанційного курсу «Екофізіологія рослин та мікроорганізмів»;

САВОНОВУ Оксану Вікторівну – доцента кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров'я і спорту НУЧК імені Т.Г.Шевченка за підготовку дистанційного курсу «Основи медичних знань»;

СКУБАЧЕВСЬКУ Любов Олександрівну – доцента кафедри історії російської літератури за підготовку дистанційного курсу «Історія російської літератури другої половини 19 століття (остання третина)»;

ТЕРНОВУ Ірину Анатоліївну – доцента кафедра економіки та менеджменту за підготовку дистанційного курсу «Прийняття управлінських рішень»;

ТУРЧАНІНОВУ Дану Павлівну – викладача кафедри східних мов та міжкультурної комунікації за підготовку дистанційного курсу «Практика перекладу китайської мови II – V»;

ЧЕРНОМАЗ Павла Олексійовича – доцента кафедри міжнародних економічних відносин за підготовку дистанційного курсу «Стратегія регіонального розвитку: європейський контекст»;

ЮХНО Юлію Юріївну – старшого викладача кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів за підготовку дистанційного курсу «Екофізіологія рослин та мікроорганізмів».

Бажаємо подальших творчих успіхів!