Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Вручення сертифікатів за дистанційні курси викладачам, які визнані в якості науково-методичних праць

Сьогодні в урочистій обстановці були вручені сертифікати за дистанційні курси викладачам, які визнані в якості науково-методичних праць, відповідно до Рішення науково-методичної ради Університету (протокол №4 від 24.06.2020 р.):

 • доценту кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва економічного факультету Болотній Оксані Володимирівні за курс «Поведінка споживачів»;
 • доцентам кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Гусєвій Наталії Володимирівні та Кравченко Катерині Олександрівні за курс «Геоурбаністика»;
 • доценту кафедри математичних методів в економіці економічного факультеті Дьячковій Ользі Володимирівні за курс «Комп'ютерний аналіз та управління даними»;
 • доценту кафедри соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету Євдокимовій Ірині Анатоліївні за курс «Соціальна політика»;
 • доценту кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва економічного факультету  Євтушенко Вікторії Анатоліївні за курс «Соціальна відповідальність»;
 • доцентам кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва економічного факультету  Євтушенко Ганні Валентинівні та Євтушенко Вікторії Анатоліївні за курс «Бренд-менеджмент»;
 • старшому викладачу кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Касьян Світлані Анатоліївні за курс «Глобальні проблеми сучасності»;
 • доценту кафедри валеології філософського факультету Коноваловій Олені Олегівні за курс «Техніка валеологічного експерименту»;
 • професору кафедри моніторингудовкілля та природокористування Навчально-науковий інститут екології Максименко Надії Василівні, професору кафедри ваціональноговикористанняприроднихресурсів і охорони природи географічного факультету Львівського національного університет ім. Івана Франка Назаруку Миколаю Миколайовичу, професору кафедри теорії культури і філософії науки філософського факультету Тарароєву Якову Володимировичу та старшому викладачу кафедри англійської мови факультету іноземних мов Черкашиній Надії Іванівні за курс «Philosophy of Science»;
 • доценту кафедри управління та адміністрування Навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу» Мельниковій Олені Петрівні за курс «Infographics»;
 • доценту кафедри нової та новітньої історії  історичного факультету Миколенко Дмитру Валерійовичу за курс «Історія культури Європи Нового часу»;
 • доценту кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Поліванцеву Андрію Сергійовичу за курс «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»;
 • професору кафедри соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету Сичовій Вікторії Вікторівні за курс «Конфліктологія»;
 • доценту кафедри ділової іноземної мови та перекладу факультету іноземних мов Старцевій Наталії Миколаївні за курс «Іноземнамова за професійнимспрямуванням (початок)».

Вітаємо та бажаємо подальших творчих успіхів!