Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Змішана форма навчання у Каразінському. Рекомендації

Оцінка організаційного блоку:

  1. Реалізація змішаного навчання носить частково хаотичний характер: LMS MOODLe використовувало понад 33% викладачів (1195 ДК – понад 12 тис. студентів) (планують на  наступний рік – 41%);

  2. Фактично використовувались дві платформи: LMS MOODLe та Google ClassroomПри цьому, перша  дає можливість перевірити якість навчання і матеріалів; забезпечити  систематичну  технічну й методичну підтримку викладачів і студентів. Перша забезпечена методичною та нормативною базою, яку включає: «Положення про електронне (дистанційне) навчання» (Переробляється),  «Положення про сертифікацію», Наказ «Про структуру ДК», «Положення про Центр ЕН». «Положення про організацію освітнього процесу в Університеті». « Полодення про планування та звітування»;

  3. Рішенням  Вченої ради Університету створена Робоча група по розвитку дистанційного навчання; (рішення щодо створення кафедральних програм розвитку дистанційного навчання в Університеті).

  4. Комунікації та підтримка: Є Сайт Інституту ПО та З(Д)Н, який виконує функції забезпечення комунікації та підтримки студентів, слухачів та викладачів, що працюють в системі MOODLe Університету.

  5. Технічне забезпечення: Створено Сервер системи дистанційного навчання, Центр ЕН має два Інтернетканали (основной та резервний).

  6. Персонал: У структурі Центру ЕН є відповідальні за работу з факультетами , у структурі Інституту ПО та З(Д)Н відділ методики електронного навчання, на факультетах – відповідальні за дистанційне навчання. Пройшли підготовку 868 викладачів та співробітників університету з курсів підвищення кваліфікації: «Технології дистанційної освіти в закладах передвищої та вищої освіти»,  «Іновації в системі електронного (дистанційного) навчання», « Підсумковий контроль в LMS MOODLe». Крім того, кожного року проводятся семінари та конференції з питань дистанційного навчання. (On-line Конференція у квітні 2020  року зібрала майже 400 учасників).

  7. Планування навчального процесу:  При плануванні навчального процесу визначаються курси, які вивчакються з використанням засобів електронного (дистанційного) навчання. Затверджені нормативи для планування учбової нагрузки за дистанційною фйормою навчання.

Рекомендації