Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Інформація про платні освітні послуги з підвищення кваліфікації та стажування в Центрі післядипломної освіти ІПО та З(Д)Н у 2000-22 рр

На виконання наказу по Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна від 27 жовтня 2021 р. № 0205–1/540 «Про надання платних послуг у сфері освітньої діяльності Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання» Центрі післядипломної освіти Каразінського університету надає перелік таких освітніх послуг та вартість їх навчання на одного потенційного здобувача неформальної освіти у 2020-22 рр.

Завантажити деталі