Seriously? IE? Go here and download normal browser.

«Електронне навчання»
(створення ефективного динамічного балансу аудиторної та дистанційної форм навчання)

Мета проекту: забезпечити доступ студентів денної та заочної форм навчання до якісних електронних освітніх ресурсів.

Керівник проекту: В. Г. Левчук, директор інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання.

Склад проектної групи:

 1. Тимченко Г.М. – заступник керівника, директор центру електронного навчання інституту ПО та З(Д)Н;
 2. Бережна Н.І. – начальник методичного відділу заочного (дистанційного) навчання ПО та З(Д)Н;
 3. Єльцов С.В. – директор навчального центру менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу;
 4. Шило О.Л. – директор Навчального центру комп’ютерних технологій;
 5. Ханова О.В. – доцент кафедри МЕВ факультету МЕВ та ТБ;
 6. Родченко В.Б. – професор, доктор економічних наук, заступник директора ННІ «Каразінська школа бізнесу».

 

Очікувані результати проекту в 2025 році

 1. Забезпечення основних спеціальностей заочної (дистанційної) форми навчання якісними дистанційними курсами (100% від загальної кількості навчальних дисциплін).
 2. Використання дистанційних курсів на денній формі навчання (до 50% - 80% від загальної кількості навчальних дисциплін).
 3. Створення 2-3 спеціалізованих комп’ютерних класів для проведення різних видів автоматизованого контролю знань на базі університетської системи MOODLЕ.
 4. Наявність у банку веб-ресурсів тестових завдань з дисциплін, що виносяться на ректорський контроль знань (40-50% від загальної кількості).
 5. Перехід міжфакультетських дисциплін та дисциплін вільного вибору студентів на змішану форму навчання (100% від загальної кількості дисциплін).
 6. Наявність у банку веб-ресурсів та використання у навчальному процесі сертифікованих дистанційних курсів обсягом 40-50% від загальної кількості.
 7. Забезпечення індивідуальних освітніх траєкторій навчання якісними електронними ресурсами (дистанційними курсами). (80 – 100% від загальної кількості навчальних дисциплін).
 8. Створення ресурсу «Відкриті курси Каразінського університету» (25 - 30 відкритих дистанційних курсів).

 

Етапи реалізації проекту по роках:

 1. 2019 рік – 1-й етап. Розробка основних програм розвитку дистанційного навчання на факультетах (спільно з деканами факультетів),
 2. 2020 - 2021 роки – 2-й етап. Створення та запуск ресурсу «Відкриті курси Каразінського університету»; Забезпечення міжфакультетських дисциплін якісними електронними ресурсами (50% від загальної кількості)
 3. 2022 – 2023 роки – 3-й етап. Забезпечення основних спеціальностей заочної (дистанційної) форми навчання якісними дистанційними курсами (80% від загальної кількості навчальних дисциплін). Функціювання повномасштабної системи проведення різних видів автоматизованого контролю знань на базі університетської системи MOODLЕ (Центр електронного навчання інституту ПО та З(Д)Н.)
 4. 2024 – 2025 роки – 4-й етап. Наявність у банку веб-ресурсів та використання у навчальному процесі сертифікованих дистанційних курсів обсягом 40-50% від загальної кількості.

 

Очікувані результати в 2019 році

 1. Використання усіх готових дистанційних курсів, що наявні у банку веб-ресурсів факультетами на заочній та/або денній формі навчання.
 2. Затверджена програма розвитку дистанційного навчання для кожного факультету з метою досягнення показників стратегії розвитку на 2025 рік
 3. Наявність у банку веб-ресурсів 145 сертифікованих дистанційних курсів.
 4. Розроблена програма забезпечення міжфакультетських курсів та індивідуальних освітніх траєкторій дистанційними курсами
 5. Затверджена програма створення ресурсу «Відкриті курси Каразінського університету».
 6. Наявність у банку веб-ресурсів двох комплектів тестових завдань для проведення моніторингу рівня володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) студентів 4 курсу.
 7. Розроблений та затверджений бюджет закупівлі обладнання для відеозапису матеріалів для ресурсу «Відкриті курси Каразінського університету».
 8. Розроблений та затверджений бюджет закупівлі обладнання для комп’ютерного класу для проведення різних видів автоматизованого контролю знань на базі системи MOODLЕ.

 

Заходи спрямовані на реалізацію проекту у 2019 році

 1. Робочі зустрічі з деканами факультетів щодо визначення програм розвитку дистанційного навчання відповідно до Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019 – 2025 рр. (Термін: січень - березень 2019 р., відповідальні: Левчук В.Г., Тимченко Г.М.).
 2. Підготовка Наказу №0202-1/403 від 12.07.2019 р. «Про організацію освітнього процесу в 2019-2020 н.р.» по університету щодо реалізації програми розвитку електронного навчання в університеті на 2019 рік відповідно до Стратегії розвитку університету на 2019 – 2025 рр. та Рішення Ректорату від 23.09.2019 р. «Про стан та завдання розвитку електронного (дистанційного) навчання на 2019/2020 н.р.».
 3. Визначення пріоритетних спеціальностей, що можуть бути повністю забезпечені дистанційними курсами на 1-му та 2-му етапах реалізації Програми 2.8. Стратегії розвитку університету на 2019 – 2025 рр. (Термін: січень-лютий 2019 р., відповідальні: Бережна Н.І. Ханова О.В., Крамаренко А.О.).
 4. Проведення методичного семінару для відповідальних за електронне (дистанційне) навчання на факультеті, кафедрі щодо реалізації програм розвитку дистанційного навчання в університеті та методичного семінару щодо особливостей створення та використання тестових завдань для різних видів контролю знань. (Термін: лютий, квітень 2019 р., відповідальні: Тимченко Г.М., Бережна Н.І.) СПИСОК ВІДПОВІДАЛЬНИХ НА ФАКУЛЬТЕТАХ).
 5. Запис презентаційних відеороликів для відкритих курсів, що входять до програми «Відкриті курси Каразінського університету». (Термін: січень – грудень 2019 р., відповідальні: Тимченко Г.М., Овчинніков О.В.) та відеолекцій «Рекомендований перелік для запису відеолекцій для KarazinUniversarium»).
 6. Забезпечення процесу сертифікації дистанційних курсів відповідно до нового Положення «Про визнання інформаційних веб-ресурсів системи електронного (дистанційного) навчання в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна як навчально-методичних праць (посібників) та здійснення їхньої сертифікації (експертизи)». Не менше 30 дистанційних курсів (Термін: січень – грудень 2019 р., відповідальні: Бережна Н.І., Діденко М.В.).
 7. Створення другого комплекту тестових завдань для моніторингу знань іноземної мови (англійська, французька, німецька) для вступу до магістратури університету (Термін: березень – листопад 2019 р., відповідальні: Бережна Н.І., кафедри факультету іноземних мов).
 8. Розробка та затвердження програми матеріального забезпечення.

Звіт Інститут ПО та З(Д)Н за 2019 рік

Основні завдання Інституту на 2019-2020 н.р.