Seriously? IE? Go here and download normal browser.

«Електронне навчання»
(створення ефективного динамічного балансу аудиторної та дистанційної форм навчання)

Мета проекту: забезпечити доступ студентів денної та заочної форм навчання до якісних електронних освітніх ресурсів.

Керівник проекту: В. Г. Левчук, директор інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання.

Завантажити